• Samen vieren!
  • Samen spreken!
  • Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!
  • Samen spelen!
  • Samen werken!

Samen vieren!

Samen spreken!

Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!

Samen spelen!

Samen werken!

VIDEO- EN FOTO OPNAMES

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en film) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolkamp en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met deze foto’s en films. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en films geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht uw toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en films wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouder(s)/verzorger(s) foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat ouder(s)/verzorger(s) terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet en sociale media. Jaarlijks vragen wij u via een toestemmingsformulier aan te geven welk beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt mag worden. Op dit toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden. Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het toestemmingsformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.
Bij aanmelding van nieuwe kinderen zal dit toestemmingsformulier meegegeven worden.

De Wiekslag     Dwarswyk 346, 9202 CA Drachten     t 0512 - 51 98 90     info@jpbsdewiekslag.nl