• Samen vieren!
  • Samen spreken!
  • Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!
  • Samen spelen!
  • Samen werken!

Samen vieren!

Samen spreken!

Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!

Samen spelen!

Samen werken!

GROEPEN

Een stamgroep is één groep, niet een verzameling kinderen uit drie verschillende leerjaren of groepen. Je zit dus niet in groep 5 maar in een middenbouwstamgroep. Als je in de stamgroep komt, ga je gewoon verder met leren waar je in de vorige stamgroep gebleven bent. De jongsten in de middenbouw beginnen na de zomervakantie
niet voor het eerst met lezen. Er zijn kinderen die al kunnen lezen en schrijven en er zijn kinderen die daar nog niet aan toe zijn. De hele stamgroep voelt zich verantwoordelijk voor het leren van ieder kind in de stamgroep. Daar helpen we elkaar ook bij. Samen maken
we plannen en voeren die uit. Want we weten dat kinderen van elkaar heel veel leren en daar maken we graag gebruik van.

Leren is een ingewikkeld proces. En leren doe je zelf. Aan de opvoeders de taak om er voor te zorgen dat kinderen veel leerkansen krijgen. Kinderen zien andere kinderen als voorbeeld, willen ook kunnen wat andere kinderen kunnen, en willen het graag goed doen! Dat gaat het beste in een omgeving waar je uitgedaagd
wordt en waar je je veilig voelt.

Samen leven en werken
De stamgroep is je ‘thuisgroep’. Daar mag je zijn wie je bent, daar deel je lief en leed, daar voel je je thuis. In een sterk individualiserende maatschappij is de jenaplanschool voor veel kinderen de enige plaats waar ze kunnen leren samenleven. Acht jaar lang leren samen leven en leren samen werken. Laten we er voor zorgen dat veel kinderen die kans krijgen!

In zo’n stamgroep oefen, ervaar je, hoe het is om jongste te zijn in een groep en ook middelste en oudste. Iedere rol met een eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren hulp vragen en bieden. Kinderen ervaren wat het is om iets nog niet te kunnen. Kinderen ervaren wat het is om nieuw in een groep te komen. Kinderen groeien van leerling naar gezel en meester, een eeuwenoud principe. En als de oudsten eens willen laten zien hoe belangrijk ze
zijn, hoef je alleen maar te zeggen: ‘Weet je nog toen jij
de jongste was….’

Kinderen zitten drie jaar in eenzelfde stamgroep bij de dezelfde stamgroepleider(s). Drie jaar de tijd om samen te werken aan ontwikkeling. Drie jaar de tijd om een relatie op te bouwen, elkaar te begrijpen. En die relatie is nodig voor de ontwikkeling want ‘zonder relatie, geen prestatie’.
(uit Mensenkinderen september 2014)

Bovenbouw

- Coole Kikkers
- Rockende Racoons

Middenbouw

- Superhelden
- Slingerapen
- Uiltjes

Onderbouw

- Tuinkabouters
- Lieveheersbeestjes
- Stampertjes

De Wiekslag     Dwarswyk 346, 9202 CA Drachten     t 0512 - 51 98 90     info@jpbsdewiekslag.nl