• Samen vieren!
  • Samen spreken!
  • Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!
  • Samen spelen!
  • Samen werken!

Samen vieren!

Samen spreken!

Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!

Samen spelen!

Samen werken!

SAMEN UNIEK IN JENAPLAN

Jenaplan

Jenaplan, een school waar je leert samenleven. Onze jenaplanschool is een school waar de opvoeding in het onderwijs centraal staat.
 
Vakken als taal, lezen, schrijven en rekenen zijn basisvaardigheden die alle kinderen op school leren, dus ook bij ons. We weten goed wat onze kinderen kunnen en passen de lesstof aan als ze extra ondersteuning nodig hebben, of juist iets meer aan kunnen.

We leren onze kinderen vaardigheden voor beroepen waar we nu nog geen weet van hebben. Daarom vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren om te presenteren, kritisch te zijn, feedback te geven en te ontvangen, vergaderen, samen werken, plannen, organiseren, luisteren, ondernemen, respect te hebben voor elkaar en zich te verantwoorden. Vaardigheden die je altijd kunt gebruiken, ongeacht wat je later gaat doen!
Jenaplanonderwijs gaat uit van vier pijlers; gesprek, spel, werk en vieren:

Gesprek
Gesprekken houden we dagelijks in de kring. Dit kan gaan over het nieuws, een thema, een boekbespreking, een werkstuk dat gepresenteerd wordt of proefjes die gedaan worden. Maar ook ervaringen van kinderen delen, vergaderen of evalueren na een les doen we in de kring, daar kun je elkaar aankijken en ben je verbonden.

Spel
Spelen is leren! Spelen ontspant. We spelen in de pauzes, de gymzaal of na schooltijd met allerlei materialen of kinderen doen samen spelletjes. Er wordt gespeeld in de groep door toneelspel, een gezelschapsspel of een spel met de hele groep. Door spel leer je elkaar kennen, leer je met verlies of winst om te gaan, en leer je samenwerken. Spel kan je op nieuwe ideeën brengen. In spel is immers alles mogelijk!

Werk
Werken doe je om te leren. De kinderen hebben op school verschillende taken, niet allen voor zichzelf, ook voor anderen. Vooral het samen werken wordt op een jenaplanschool geoefend. De kinderen worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het leren en het leven. Daarbij worden de jonge kinderen geholpen door de oudere kinderen en de stamgroepleiders.

Vieren
Vieren is bij ons op school erg belangrijk, samen vieren verbindt. We hebben kleine vieringen in de stamgroep zoals een verjaardag van een kind tot grote vieringen voor de hele school. Wij grijpen alle gelegenheden aan om samen te vieren. En niet alleen de feestelijke momenten. Ook als er droevige gebeurtenissen plaatsvinden, komen we bij elkaar om samen verdrietig te zijn, elkaar te troosten en te ervaren dat we er voor elkaar zijn.

Op onze school zitten kinderen van verschillende leeftijden bewust in één groep, een stamgroep. Zo leren ze van en met elkaar, net als thuis of wanneer ze spelen met kinderen uit de buurt. De reguliere acht jaargroepen zijn vervangen door drie stamgroepen. Een kleuterbouwgroep bestaat uit groep 1 en 2, een middenbouwgroep uit groep 3, 4 en 5 en een bovenbouwgroep uit groep 6, 7 en 8.

Ieder kind kan en mag presteren op zijn of haar eigen niveau, waardoor verschillen tussen kinderen wegvallen. Stamgroepleiders zijn door de stamgroepen een langere periode aan het kind verbonden. Zo leren ze de kinderen goed kennen en weten ze wat er nodig is voor een optimale ontwikkeling.

Op onze school zijn ouders zeer betrokken. Zij zijn onmisbaar. We vinden het contact met elkaar belangrijk. We informeren elkaar, helpen elkaar en nemen gezamenlijke beslissingen. Er is tijd en ruimte om het gesprek aan te gaan. We delen samen de zorg voor uw kind,  willen dat het zich goed voelt bij ons op school en dat u alle vertrouwen in ons heeft. Zo kunnen wij, samen met u, het beste uit uw kind halen. 

De Wiekslag     Dwarswyk 346, 9202 CA Drachten     t 0512 - 51 98 90     info@jpbsdewiekslag.nl