• Samen vieren!
  • Samen spreken!
  • Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!
  • Samen spelen!
  • Samen werken!

Samen vieren!

Samen spreken!

Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!

Samen spelen!

Samen werken!

SAMEN UNIEK MET ONZE IDENTITEIT

Katholieke school

We zijn een katholieke jenaplanschool en daar zijn wij trots op. Met een frisse en eigentijdse beleving van het katholieke geloof bieden wij een omgeving waar kinderen zich thuis voelen.

In de kring praten we met elkaar over onderwerpen die over het leven gaan. We vieren uitgebreid de katholieke feestdagen en besteden aandacht aan andere religies en culturen. We staan open voor iedereen die onze principes respecteert. We zijn tenslotte “Samen Uniek”!

Regelmatig staan we stil bij blije of verdrietige momenten in het leven van onze kinderen. We hebben dan aandacht voor elkaar en voelen ons verbonden.
In de centrale hal staat een grote vierboom waar we regelmatig een kaarsje aansteken voor belangrijke gebeurtenissen. Daar hangen ook vogeltjes in die de geboorte van een kind, of het overlijden van een naaste symboliseren.

We staan stil bij mensen die het moeilijk hebben en zetten ons daar regelmatig actief voor in. We willen iets kunnen betekenen voor anderen. Dat kan een klein gebaar zijn, of een grote actie.

We gaan uit van het positieve in de mens en zo gaan we ook met elkaar om. We werken aan een samenleving waarin we rechtvaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en veranderingen. We hebben respect voor onze medemens en vinden dat iedereen zichzelf mag zijn. We leren kinderen te vertrouwen op zichzelf en in elkaar. Zo groeien ze uit tot attente, solidaire en verantwoordelijke mensen.
 

De Wiekslag     Dwarswyk 346, 9202 CA Drachten     t 0512 - 51 98 90     info@jpbsdewiekslag.nl