• Samen vieren!
  • Samen spreken!
  • Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!
  • Samen spelen!
  • Samen werken!

Samen vieren!

Samen spreken!

Op de Wiekslag
zijn we samen uniek!

Samen spelen!

Samen werken!

SAMEN UNIEK ALS TEAM

Team

Betrokkenheid, verbondenheid, respect, warmte, enthousiasme en humor zijn kernwoorden die ons team typeren. Liefdevol en met veel belangstelling voor kinderen staan onze stamgroepsleiders iedere dag voor de groep. Zij zorgen er voor dat ieder kind gezien en gewaardeerd wordt.
 
In een rustige en veilige omgeving kunnen kinderen goed leren. Onze stamgroepleieders creëren die fijne leeromgeving en zorgen voor een open en directe communicatie met kinderen en hun ouders.

Regelmatig worden ouders uitgenodigd voor een gesprek, alleen of samen met hun kind. Ouders weten ons ook te vinden als zij zich zorgen maken over hun kind. Zo bouwen we aan een goede band die een positieve uitwerking heeft op de kinderen.

Wij zijn een relatief kleine school, waardoor we veel één-op-één-aandacht kunnen geven aan kinderen. Het ene kind leert snel en de ander doet er langer over. Om deze verschillen op te vangen worden de stamgroepleiders ondersteund door onze onderwijsassistent en onze intern begeleider. Op deze manier bieden wij passend onderwijs.

De Wiekslag     Dwarswyk 346, 9202 CA Drachten     t 0512 - 51 98 90     info@jpbsdewiekslag.nl